CURRICULUM VITAE

PROFIEL

Inlevende coach die praktisch en ‘to the point’ aan het werk gaat.

 

KERNKWALITEITEN

Enthousiast, flexibel, open, empathisch, optimistisch, sterk in structuur aanbrengen en plannen.

 

OPLEIDING

 • 2016 Post HBO Teamcoach HHS

 • 2011-2017 MatriX coach supervisie, MatriXmethode Instituut

 • 2014 Zeven daagse cursus Psycho Balance

 • 2010 MatriXcoach, MatriXmethode Instituut

 • 2009 Workskillscoach, TNO gecertificeerd

 • 2007 Fontys HBO Ambulant begeleider

 • 2005 Fontys HBO Handelingsgerichte diagnostiek

 • 2004 NMG 1&2 (Nederlands met gebaren)

 • 2004 Hogeschool Utrecht ESM 2 (Ernstige taal/spraak problematiek)

 • 2002 Hogeschool Utrecht ESM 1 (Ernstige taal/spraak problematiek)

 • 1995 Seminarium orthopedagogiek- planmatig handelen

 • 1994 Seminarium voor orthopedagogiek- gedragsproblemen

 • 1993 Interne begeleiding 2

 • 1992 Interne begeleiding 1

 • 1988 PABO

WERKERVARING

ZZP-er Cloupoint | 2008-heden

Doorlopend

 • Geven van mentortrainingen (voor ‘opleiden in school’ Pabo HHS)

 • Assessor geschiktheidsonderzoeken voor het zijinstroomtraject in opdracht van de HHS

 • Docent op thema-avonden op de HHS voor zijinstromers

 • Coachen van zijinstromers in opdracht van de HHS

 • Individuele MatriXcoach sessies (angst en blokkades opheffen)

 • Het leiden van intervisie bijeenkomsten 

 • Coachen van beginnende en ervaren leraren in opdracht van verschillende besturen

 • Begeleiden, coachen van Pabo studenten in opdracht van de Haagse Hogeschool

 • Geven van workshops voor Pabo studenten en (beginnende) leraren

 • Afnemen van (eind)assessments bij Pabo studenten bij alle leerjaren

 

Project

 • Geven van Careerskillstrainingen in opdracht voor Nederland Werkt

 • Geven van Workskillstrainigen in opdracht voor het ROC Leiden en Nederland Werkt

 • Startersmap beginnende leraar ‘start bekwaam en nu verder’ ontwikkeld

 • Intervisie groep opgezet voor MatriX coaches

 • Teamcoaching van een docententeam onderbouw (teamcoach opdracht)

 • Opzetten van een coachkring voor de politie Haaglanden (teamcoach opdracht)

 • Opzetten van een orthotheek op een VO school

 • Begeleiden van leerlingen met een PGB

 • Geven van presentaties in het kader van taal/spraak problematiek

 • Starten en opzetten eigen bedrijf -Cloupoint- (01-01-2008)

 

Ambulant begeleider speciaal onderwijs | 2003-2007 

Verbonden aan een school voor leerlingen met auditieve en/of communicatieve beperkingen

 • Trajectbegeleiding van ‘het rugzakje’

 • Advisering na de indicatiestelling

 • Ondersteunen bij de opzet en evaluatie van het handelingsplan

 • Begeleiden van de leerling, ouders, leerkracht gedurende de rugzak periode

 • Coördineren van de externe zorg rond de leerling

 

Leerkracht speciaal onderwijs | 2000-2003

Verbonden aan een school voor leerlingen met auditieve en/of communicatieve beperkingen.

 • Leerkracht van groep 3, groep 5, groep 6

 

Intern begeleider en leerkracht op een openbare basisschool | 1988-2000

Leerkracht van groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en Intern begeleider

 • Zorg dragen voor en coördineren en administreren van het leerlingvolgsysteem en de leerlingenzorg

 • Samenwerken met de SABASO/WSNS medewerker

 • Onderhouden van een relatienetwerk

 • Onderwijskundige rapporten opstellen voor verwijzingen

 • Orthotheek opzetten en beheren

 • Bewaken van afspraken, procedures, processen en producten m.b.t. zorgverbreding

 • Verzorgen van de interne informatievoorziening

 • Voeren van (leerling)besprekingen met directie, collega’s en ouders

 

VRIJE TIJD

 • Sporten

 • Koken

 • Reizen