top of page

Begeleiden en beoordelen van zij-instromers

Begeleiden en beoordelen van zij-instromers: FAQ

COACH VAN ZIJ-INSTROMERS 

Geef je als zij-instromer les in het onderwijs? Dan volg je een scholingstraject. Ik help je bij het overbruggen van de afstand tussen de praktijk en de theorie door je te bezoeken in de praktijk, te observeren en feedback gesprekken te voeren. Deze coaching loopt naast de begeleiding van je mentor van de praktijkschool die ook vorderingen en leerpunten aangeeft. Dit stemmen we gezamenlijk op elkaar af. Elke zij-instromer beschikt over andere kennis en ervaring. Ik vind het erg belangrijk om de eerder verworven competenties in te zetten voor de klas. Je neemt tenslotte een heleboel ervaring met je mee. Het wordt dus een persoonlijke leerroute die we samen invulling gaan geven. Waarbij we steeds naar volgende doelen zullen werken.

 

De begeleiding bestaat in ieder geval uit:

 • Een coachbezoek bij aanvang van het begeleidingstraject.

 • Het opstellen van een persoonlijk leerplan.

 • Het voeren van coachgesprekken.

 • Het voeren van voortgangsgesprekken.

 • Het feedback geven op het portfolio t.b.v. IBM 1, 2 en 3.

 • Begeleiding bij en afname van integrale beoordelingsmomenten (IBM’s).

 • Het bezoeken van en contact onderhouden met de school/mentor/ coach.

 • Begeleiding bij en afname van het bekwaamheidsonderzoek.

 

En specifieke afspraken kunnen natuurlijk altijd in overleg worden gemaakt.

ASSESSOR TEN BEHOEVE VAN HET ZIJ-INSTROOMTRAJECT

Om aan het zij-instroomtraject op de (HHS) Pabo deel te kunnen nemen wordt er eerst een geschiktheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek bestaat uit:

 • Een door jou samengesteld portfolio.

 • Een criteriumgericht interview op basis van jouw portfolio en door jou bestudeerde literatuur.

 • Een casustoets (aan de hand van een authentieke onderwijssituatie brengen we jouw pedagogische visie en bekwaamheden in kaart).

 • Een reken- en een taaltoets.

 • Een praktijkopdracht (assessoren wonen een les bij als jij voor de groep staat) en daarna een reflectiegesprek waarbij je ervaringen van de praktijkopdracht bespreekt.


Als assessor begeleid ik je (in opdracht van de Haagse Hogeschool) tijdens bovenstaand onderzoek waarna er een geschiktheidsverslag geschreven wordt. Tijdens dit proces krijg je twee assessoren aangewezen (4 ogen principe) waarbij ik er een van ben. Kijk voor meer info op: https://www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/overige-cursussen/pabo-zij-instroom

bottom of page