top of page

Pabo student & Leerkracht begeleiding

Student- & Leraarbegeleiding: FAQ

LEERKRACHT COACHING

  • Naar aanleiding van de hulpvraag zet ik eerst de leerkracht in zijn/haar kracht. Dit zijn twee a drie gesprekken buiten de schoolsituatie. Daarna kan ik naar behoefte klassenobservaties maken om vervolgens (competentiegericht) te coachen op de werkvloer.

  • Startbekwaam en nu verder is een speciaal begeleidingstraject voor leraren die minder dan 3 jaar ervaring in het onderwijs hebben.

BEGELEIDEN EN BEOORDELEN VAN PABO STUDENTEN

  • Op het gebied van interpersoonlijke, pedagogische, vakinhoudelijke, didactische, organisatorische, collegiale en reflectieve competenties kijken we naar wat de positieve en wat de aandachtspunten zijn.

  • Assessments afnemen om te kijken of de student het volgende studie jaar in kan gaan.

Ervaringen

Student- & Leraarbegeleiding: Testimonials

“ Ik heb mijn begeleiding van Annemiek als erg positief ervaren. Ze heeft vanaf het begin een open en vriendelijke houding naar mij gehad, zowel in mailcontact als tijdens het begeleidende bezoek zelf. Nadat ze mijn les had geobserveerd hebben we de les samen nabesproken en gaf ze op een positieve manier feedback. Ik kon me vinden in de tips en verbeterpunten die ze gaf en ben daar mee aan de slag gegaan.”

ERVARING 2E JAARS PABO STUDENT

“Wat ik als zeer positief ervaar is de snelheid. Het Matrix coachen bestaat uit een intakegesprek en 3 sessies. Na die drie sessies is resultaat al zichtbaar. Als ik dit vergelijk met een ander coaching traject wordt er veel minder “gepraat”. Het gaat om het aanpakken van het probleem en niet om het verhaal erachter. Dit zorgt voor een snellere en effectievere aanpak. Voor de persoon die gecoacht wordt is het erg veilig, omdat het verhaal achter het probleem niet besproken wordt. Ook is het financieel aantrekkelijk, doordat het om een kortere periode coaching periode gaat. Daarnaast is het fijn dat Annemiek ervaring heeft in het onderwijs.”

ERVARING VAN EEN BASISSCHOOL DIRECTEUR IN DEN HAAG

Tijdens de intake liet Annemiek mij mijn verhaal vertellen. Van hieruit heeft zij goed kunnen zien waar de knelpunten zaten. Het was zeer duidelijk dat ik tegen dingen aan liep waar ik zelf geen vinger op kon leggen. Het belangrijkste was: waarom klap ik dicht? (terwijl ik best weet waar het over gaat, en wat ik wil zeggen) en waarom komt mijn verhaal niet over? Tijdens de coaching heb ik hieraan gewerkt.”

“De manier van begeleiding paste bij mij. Ik had niet de indruk dat mij dingen werd opgelegd, ik had ook een inbreng, ik kon meepraten en goed bij mij zelf te rade gaan of het wel klopt wat Annemiek vertelde. Zij bood een luisterend oor en stelde vooral veel vragen zodat ik gedwongen was om zelf op het antwoord te komen. Haar inbreng was vooral: luisteren waar de cliënt mee zit, welke begeleiding heeft de cliënt nodig, hoe pakt de cliënt de begeleiding op en wat doet ze ermee? Annemiek straalde rust uit en vertrouwen. De opdrachten waren gericht op de praktijk situatie waarmee ik zat. De snelheid van coaching was super!, snel resultaat, dat voelde goed”

ERVARING ERVAREN BASISSCHOOL LEERKRACHT

De essentie van coachen is ‘leer mij het zelf te doen’. Daar voldoet MatriX coaching helemaal aan! Met behulp van het stappenplan dat je meekrijgt ben je je eigen coach zodra je daar behoeft aan hebt; na slechts enkele afspraken heb je jezelf weer op de rit gekregen en heb je een pasklare oplossing zodat je eventuele beren op de weg in no time weer naar het bos hebt gestuurd!

ERVARING ADJUNCT DIRECTEUR

bottom of page