top of page

Diensten

MATRIXCOACHING

MatriXcoaching is een snelle en effectieve methode om van leer-, gedrags- of emotionele problemen of blokkades af te komen. Of het nu gaat om concentratieproblemen, bepaalde angsten of negatieve toekomstbeelden, als je problemen hebt dan wil je daar graag van af. MatriXcoaching helpt daarbij.

BEGELEIDEN EN BEOORDELEN VAN ZIJINSTROMERS

"Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt steeds meer zichtbaar. Op de meeste scholen is het voor dit schooljaar gelukt het team rond te krijgen. Maar de grens is bereikt. Daarom werkt de Rijksoverheid aan een duurzame oplossing voor dit probleem." aldus het ministerie van onderwijs.  Lees hier meer over het zij-instroomtraject.

COACHING VAN LERAREN 

Er wordt tegenwoordig heel veel van je gevraagd in het onderwijs. Ook ervaren leerkrachten willen aan hun bekwaamheden werken om aan de hoge eisen en werkdruk het hoofd te kunnen blijven bieden. Coaching helpt leerkrachten hierbij door ze bewust te maken van hun eigen kwaliteiten en ze te leren om deze gericht in te zetten.

BEGELEIDING EN BEOORDELING VAN PABO-STUDENTEN

Tijdens de stage begeleid en beoordeel ik Pabo-studenten. Op basis van mijn observaties van hun lessen kijken we aan de hand van een aantal competenties wat de positieve en wat de aandachtspunten zijn. Deze worden door de studenten gebruikt om hun eigen ontwikkelplan vorm te geven.

DIENSTEN: Projects
bottom of page