top of page

De stap naar Cloupoint

Nadat ik de PABO heb afgerond heb ik eerst twaalf jaar in het basis onderwijs als groepsleerkracht in onder, midden en bovenbouw gewerkt en in de functie als intern begeleider.
In de functie van Intern begeleider ontfermde ik me onder andere ook over de zorgleerlingen van de school.
Kinderen met speciale benaderingen, speciale behoeften , leerstofaanpak en extra aandacht gaven me inspiratie om de overstap te gaan maken naar het speciaal onderwijs.

Op een school voor kinderen met taal – spraak problematiek en communicatie stoornissen heb ik 4 jaar voor de klas gestaan. Later was ik aan dezelfde school verbonden als Ambulant begeleider voor kinderen met een rugzakje. Dit heb ik 3 jaar met veel plezier gedaan. Mijn taak was om leerkrachten in het reguliere onderwijs die leerlingen met bovenstaande functiebeperkingen in de klas hebben te begeleiden. Tevens contacten onderhouden, zorgoverleg organiseren met ouders, logopedistes, maatschappelijk werk, jeugdzorg, en school. Dit alles in het belang en de ontwikkeling van het kind.

In deze functies heb ik heel veel kennis en inspiratie opgedaan. Tijdens deze jaren heb ik me doorlopend verdiept met opleidingen, cursussen en workshops om mijzelf te blijven ontwikkelen.

In de periode van Ambulante begeleiding haalde ik veel energie uit het coachen van mensen. Het is heel inspirerend dat je je eigen opgebouwde kennis en vaardigheden kunt overdragen aan anderen. Vervolgens is het mooi te zien wat het voor anderen kan betekenen. Dit wilde ik verder gaan ontwikkelen, een idee voor een eigen bedrijf was geboren: Cloupoint.

Met veel enthousiasme zet ik sinds 2008 mijn coaching vaardigheden in op de hier op mijn website beschreven gebieden.

Mijn onderwijshart kreeg een andere wending!

OVER CLOUPOINT: FAQ

Question

bottom of page